Click vào nút "Vào phòng họp", kết nối với admin để được hướng dẫn sử dụng phần mềm

(Nên sử dụng trình duyệt Google Chrome)
Thời gian mở phòng họp: {{meeting.strThoiGianBatDau}}
ID:
Mật khẩu: Không có

1/ Nên sử dụng máy tính xách tay hoặc máy để bàn có micro, webcame
2/ Một số tính năng trong phòng họp trực tuyến cần biết để sử dụng:
+ Click vào nút "Join Audio", chọn "Computer Audio", chọn "Join Audio Computer" để sử dụng micro của máy tính
+ Click vào nút "Start Video" để sử dụng camera
+ Click vào nút "Share screen" để chia sẻ màn hình